Benigní × benidní

Víte, kdy se správně používá tvar slova benigní a benidní? Dost vám teď ulehčíme přemýšlení, protože pravopisně je pouze tvar benigní. Proč a jaký je význam cizího slova? To si hned vysvětlíme.

Benidní

Slovo benidní hned vyškrtneme ze slovníku, protože neexistuje. Proto se mu nebudeme věnovat a podíváme se rovnou na správnou variantu.

Benigní

Co znamená cizí přídavné jméno benigní? Je to synonymum ke slovům:

  • nezhoubný,
  • neškodný.

V praxi se slovíčko používá spíše v odborném prostředí – převážně mezi lékaři v ordinaci či na lékařských fakultách.

Jak správně slovo používat ve větě a neudělat chybu?

Slovo benigní se skloňuje podle vzoru jarní. Jak to poznáme? Jednoduše, řekneme si ho v 1. pádu jednotného čísla.
Toto měkké přídavné jméno pak skloňujeme v konkrétních pádech takto:

  1. pád – benigní
  2. pád – benigního
  3. pád – benignímu
  4. pád – benigní
  5. pád – benigní
  6. pád – benigním
  7. pád – benigními

Příklady:

Podíváme se na používání správného tvaru slova ve větě, abychom si vše dobře zapamatovali.

Pane doktore, myslíte, že je ta nemoc vážná? Nikoliv, váš nález je benigní. Po léčbě budete v pořádku.
Když je nález benigní, co to znamená?
V benigním nádoru se buňky skládají do struktur, které se poté podobají strukturám výchozí tkáně.

Pokud se nepohybujete mezi lékaři a na fakultě medicíny, setkáte se spíše se slovem nezhoubný či nezávadný.

Autor/ka: Bc. Barbora Mikysková
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český
Pošli tento příspěvek svému blízkému