Bacily × bacili

Tato dvojice se může jevit na první pohled jako problematická, opak je však pravdou.

Zde se vlastně nelze zmýlit, ať tvar napíšeme jakkoliv, bude správně. Bacil je řazen do skupiny podstatných jmen, která mohou vystupovat jako životná i neživotná. Je však třeba dbát na správné psaní koncovky při shodě přísudku s podmětem.

Podstatné jméno bacily (s „y“ na konci slova) je rodu mužského neživotného a skloňuje se podle vzoru hrad (bacily – hrady). Tím se řídíme i při psaní shody přísudku s podmětem a v přísudku vždy napíšeme „y“ (ty bacily).

Podstatné jméno bacili (s „i“ na konci slova) vystupuje jako mužské životné, které skloňujeme podle vzoru pán (bacili – páni). V přísudku tak vždy píšeme také „i“ (ti bacili).

Toto kolísání v životnosti podstatných jmen není nijak neobvyklé, je možné například u slov: mikrobi / mikroby, slanečky / slanečci, maňásky i maňásci atd. Slovo bacil je stejné. V obou případech ale nese podstatné jméno stejný význam. Vždy označuje mikroorganismy, bakterie způsobující infekční nemoci.

Příklad:

Mám pocit, že teď jsou všude bacily/ bacily.

Pošli tento příspěvek svému blízkému