Zadruhé × za druhé

 

Stejně jako o výrazu Zaprvé × za prvé jsou obě varianty (zadruhé i za druhé) pravopisně správné a významově rovnocenné.

Pravopisem spadají pod tzv. příslovečné spřežky; v tomto případě spřežka vznikla spojením předložky s číslovkou.

Příklad:

Zaprvé / za prvé tam jít nechci a zadruhé / za druhé tam nikoho neznám.

Pošli tento příspěvek svému blízkému