Tip × typ

V tomto případě jsou obě slova napsána gramaticky správně a nejedná se tudíž
o pravopisnou chybu.

Pro bezchybné užívání jednotlivých výrazů je však nezbytně nutné znát jejich význam, abychom při výběru i/y pouze netipovali.

Tip

Výraz „tip“ se k nám dostal z angličtiny a používá se ve významu rady, doporučení či odhadu (např.: odhad výsledku sportovního utkání – „Chceš znát můj tip na výsledek zítřejšího hokejového zápasu?“). V psané podobě je ve slově správné pouze užití „i“, v mluveném projevu však vyslovíme výraz jako [typ]!

Typ

Varianta slova s „y“ pochází z řečtiny a označuje určitý vzor, druh či model.

Výrazu „typ“ mluvčí či pisatelé hojně užívají v souvislosti s popisem lidských vlastností (např.: „Svého manžela bych přiřadila k flegmatickému typu, veškeré rozhodování o rodinných věcech totiž nechává na mně.“). Na správný pravopis pamatujte i při psaní příbuzných slov – typicky, typický, typizace, typičnost atp.!

Příklady:

Dal jsem mu dobrý tip na výsledek zápasu.

Tip pro dobré hospodyňky – místo drahých chemických přípravků použijte k čištění lednice ocet!

Můj číselný tip v sobotním slosování Sportky bohužel nevyhrál.

Ty jsi ale nepříjemný typ člověka.

Typickou vlastností sportovců je soutěživost.

Tento typ podlahy je pro použití v prostorách haly naprosto nevhodný!

Můj přítel si nedávno zakoupil Audi typu A7.

Pošli tento příspěvek svému blízkému