Dobýt × dobít

Tato dvojice může činit při psaní potíže a to proto, že můžeme směle napsat obě varianty slova – dobýt i dobít. Je ale nutné rozlišovat jejich význam a podle toho se rozhodnout, jaké í/ý napíšeme.

Dobýt s „y“ používáme, pokud chceme říci, že jsme něco získali a stálo nás to velké úsilí. Např. zmocnit se něčeho bojem či násilím: dobýt město, dobýt hrad či ve smyslu vykopávat předměty ze země: dobýt uhlí, dobýt pařez.

Dobít s „i“ signalizuje boj, bití, tlučení stejně jako slova podobná: přibít, nabít, ubít apod. se stejným významem. Dobít se tedy užívá ve smyslu umlátit někoho, usmrtit, utlouci k smrti (dobít zvíře). V přeneseném významu se používá ve spojitosti s elektrickým nábojem (dobít baterii), ale i jinými přístroji (dobít kartu, dobít kredit, dobít telefon). Sloveso můžeme použít i ve smyslu přestat tlouci, zastavit se: srdce mu dobilo.

Příklady:

Hradecký hokejový tým dobyl Pardubice a ujal se vedení.

Dobyvatel byl dříve člověk, který dobyl nové území nebo pevnost.

Kdybys měl u sebe klíče, nemuseli jsme se do bytu dobývat.

Požádám rodiče, aby mi k svátku dobili kredit v mobilu.

Pytlák srnu nejprve postřelil a poté ji dobil pažbou pušky.

Pošli tento příspěvek svému blízkému