Vyzývat × vyzívat

V tomto případě je pravopis slova zcela jednoznačný, píšeme vždy pouze vyzývat s „y“. Sloveso vyzývat je příbuzné k vyjmenovanému slovu nazývat (se).

Stejně tak i slova vzývat nebo ozývat. S „y“ píšeme i slova odvozená, například přídavné jméno vyzývavý, vyzývací či podstatné jméno vyzývatel (ten, kdo vyzývá). Musíme si dát zde pozor na záměnu se slovesem zívat s „i“ (rozevírat ústa k nadechnutí, zívat únavou), které významově nemá nic společného s tvarem vyzývat (vybídnout někoho, dát podnět k nějaké činnosti, učinit výzvu apod.).

Psaní prvního „y“ ve slově lze zdůvodnit tak, že se jedná o předponu vy-/vý-.

Příklady:

Při školení nás několikrát vyzývali k opatrnosti při práci s elektronickými přístroji.

Kolikrát tě ještě budu muset vyzývat k tomu souboji?

Pošli tento příspěvek svému blízkému