Konzola × konzole

Konzola, nebo konzole? Jedná se o stejný význam, nebo se nějak liší?

Konzola

Příruční slovník jazyka českého připouští pouze variantu konsola, nese tyto významy:

  1. výstupek, deska nebo nástěnný podstavec na vystavování drobných předmětů, zvl. sošek, váz a p.;
  2. vodorovný nosník na jednom konci upevněný;
  3. tyč k zavěšení záclon nad okny n. nade dveřmi;
  4. deska k uložení ložisek pro transmise.

Konzole

V posledních letech je toto slovo užíváno především ve významu počítačovém (herní konzole, textová konzole, interaktivní konzole.) Slovník spisovného jazyka českého tvar konzole, respektive konsole hodnotí jako řídce užívanou variantu, avšak význam se shoduje s definicemi v Příručním slovníku jazyka českého.

KONZOLA = vzor žena

KONZOLE = vzor růže

Příklady:

Další možností problémů je špatné nastavení herní konzole.

Na zdi visí konzola.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Příruční slovník jazyka českého
Pošli tento příspěvek svému blízkému