Bias × byas

Pojmem bias označujeme předsudek, předpojatost či jisté zkreslení výsledků nebo systematickou chybu, která se může projevit určitým podhodnocením, ale i nadhodnocením.

Bias známe ve spojení selekční bias, informační bias. Z pohledu psychologie jde také o sklon upřednostnit informace podporující to, o čem jsme dávno přesvědčeni.

Pravopis a etymologie

Slovo bias zřejmě pochází z francouzského biais (šikmý, skloněný; v přeneseném významu pak účelový prostředek). Ve staré francouzštině se původně jednalo o přídavné jméno s významem stranový, šikmý či proti směru.

Jedná se o slovo neznámého původu, které bylo do francouzštiny přejato nejspíš ze staroprovensálského slova biais, jež se pojí i se starokatalánštinou a sardinštinou. Je možné, že slovo pochází z vulgární latiny (e)bigassius z řeckého epikarsios (napříč, křížem, pod úhlem). Bias nalezneme také v anglickém jazyce, kde znamená zaujatost.

Je zde ještě možná spojitost s hrou kuželky, kdy šlo o technický termín, jenž se používá v souvislosti s koulemi, co na jedné straně mají větší váhu, což mělo za následek šikmé zakřivení. Odtud pochází přenesený význam jednostranný směr mysli nebo předsudek či předpojatost.

Z výše uvedeného vyplývá (biais → bias), že jediný správný způsob psaní je v podobě BIAS. Jedná se o slovo přejaté.

Skloňování

Následující informace nejsou podložené kodifikovanými příručkami, protože se jedná o dosud nezpracované přejaté slovo (o neologismus), ale vycházíme z toho, jakým způsobem je slovo bias používáno na internetu a v médiích.

Databáze excerpčního materiálu Neomat slovo řadí k podstatným jménům.

Bias patří mezi podstatná jména rodu mužského neživotného, která skloňujeme podle vzoru hrad.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. bias biasy
2. biasu biasů
3. biasu biasům
4. bias biasy
5. biase biasy
6. biasu biasech
7. biasem biasy

Příkladové věty

Podívej, nedělej ze mě hlupáka a nepřeceňuj mi tady hodnotu svých věcí, to je bias.

Jestli se chcete ve svém měření vyhnout informačnímu biasu, pak své zaměstnance pravidelně školte, provádějte audity měření a mějte podrobné protokoly spolu s přesnými definicemi.

Bias je prostě zkratka v myšlení, kvůli které dochází k chybám, a nejhorší je, že si to lidé ani neuvědomují!

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Internetové zdroje: Databáze excerpčního materiálu Neomat (2015) [online]. Verze 3.0. Praha: Oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR. Cit. 2023-06-03. . Bias | Etymology, origin and meaning of bias by etymonline. Etymonline – Online Etymology Dictionary [online]. Copyright © 2001 [cit. 03.06.2023]. Dostupné z: https://www.etymonline.com/word/bias BIAS – ABZ.cz: slovník cizích slov. ABZ.cz: slovník cizích slov – online hledání [online]. Copyright © [cit. 03.06.2023]. Dostupné z: https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/bias Co je to Bias? | CzechWealth. Czechwealth. Jsme váš průvodce burzou a tradingem / CzechWealth [online]. Copyright © NT8 [cit. 03.06.2023]. Dostupné z: https://www.czechwealth.cz/slovnik-pojmu/bias
Pošli tento příspěvek svému blízkému