Fakultativní × fakultatyvní

Fakultativní, nebo fakultatyvní? Váháte-li, jak se slovo píše správně, již nemusíte. Následující článek vám vše ozřejmí.

Pravopis a etymologie

Fakultativní úzce souvisí se slovem fakulta, jejíž původ nalezneme v latinském slově facultās ve významu možnost, schopnost. V původním významu to tedy byla možnost zvolit si obor. Facultās je spojeno také s latinským slovem facilis (od facere – dělat), které znamená snadný a přístupný.

Vědní oborfacultas – je středolatinské slovo. Fakultativní znamená volitelný. Je jen jeden správný způsob psaní, a to s měkkým „i“ – FAKULTATIVNÍ. Pravidla pro psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách neplatí pro slova cizího původu.

Skloňování

Fakultativní je přídavné jméno, které se skloňuje podle tvrdého vzoru jarní.

VZOR JARNÍ (měkký)
Jednotné číslo
Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. fakultativní fakultativní fakultativní fakultativní
2. fakultativního fakultativního fakultativní fakultativního
3. fakultativnímu fakultativnímu fakultativní fakultativnímu
4. fakultativního fakultativní fakultativní fakultativní
5. fakultativní fakultativní fakultativní fakultativní
6. fakultativním fakultativním fakultativní fakultativním
7. fakultativním fakultativním fakultativní fakultativním
VZOR JARNÍ (měkký)
Množné číslo
Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. fakultativní fakultativní fakultativní fakultativní
2. fakultativních fakultativních fakultativních fakultativních
3. fakultativním fakultativním fakultativním fakultativním
4. fakultativní fakultativní fakultativní fakultativní
5. fakultativní fakultativní fakultativní fakultativní
6. fakultativních fakultativních fakultativních fakultativních
7. fakultativními fakultativními fakultativními fakultativními

Synonyma

Synonyma ke slovu fakultativní jsou: nezávazný, nepovinný, volitelný, výběrový.

Antonyma

Antonyma ke slovu fakultativní jsou: obligatorní, povinný, závazný, nutný.

Příkladové věty

Univerzita k mému oboru na každý semestr nabízí spousty fakultativních předmětů, z nichž si můžu vybrat.

Tento příplatek je fakultativní, nemusíte si ho zvolit, pokud nechcete.

Taktéž důchodové pojištění je fakultativní.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Pošli tento příspěvek svému blízkému