LE dioda × LED

LED je vysoce účinná světlo vyzařující dioda, která je v posledních letech často využívána kvůli své mechanické odolnosti a nízkým nákladům na výrobu. Nejčastěji se používá na různé kontrolky či osvětlení.

Je možné používat jak slovo LE dioda, tak LED?

Slovník spisovné češtiny tento termín nijak neupravuje. Používat můžete obě varianty, obě jsou správné. Bohužel se nejčastěji setkáváme s termínem LED dioda, přesto, že se de facto jedná o nesmyslné označení.

LED je totiž zkratka z anglického Light Emitting Diode (tzn. světlo vyzařující dioda), tím, že za LED přidáme znovu slovo dioda dochází ke zbytečnému zdvojení. Pokud tedy chcete slovo používat správně, vyberte si buď slovo LE dioda či LED.

Etymologie a význam slova

Slovo LED pochází z angličtiny, respektive z anglické zkratky slovního spojení Light Emitting Diode, slovo dioda má základ v řečtině a označuje dvouelektrodovou elektronku.

LED je luminiscenční polovodičová dioda, která vyzařuje světlo. Kromě bílých, červených, zelených a modrých LED se můžete setkat i s ultrafialovými či infračervenými.

Synonyma slova

Kromě slov LE dioda nebo LED můžete použít i termín luminiscenční dioda či světelná dioda, není to ovšem příliš obvyklé.

Můžete také zvolit kombinaci slova LED a dalšího upřesňujícího označení například LED osvětlení či LED pásek. Nejčastěji užívanými termíny jsou ale bohužel buď nesprávné LED dioda či slangové LEDka.

Skloňování slova

Slovo LED se používá jako nesklonné, u slova LE dioda se skloňuje slovo dioda.

Dělení slova: dio-da

Termín dioda je podstatné jméno rodu ženského, jehož deklinace probíhá dle vzoru žena:

jednotné číslo množné číslo
1. pád dioda diody
2. pád diody diod
3. pád diodě diodám
4. pád diodu diody
5. pád diodo diody
6. pád diodě diodách
7. pád diodou diodami

Použití ve větě:

Vyměnili jsme žárovky za LED (osvětlení).

LE dioda se bude nejvíce používat ve světlometech moderních automobilů místo klasických halogenových žárovek.

Koupil jsem si domů spoustu LED žárovek, abych ušetřil na elektřině.

Nalepila nad kuchyňskou linku LED pásek.

Potřebuji se stavit do elektra pro LE diody.

Sviťte úsporně s našimi odolnými LED světly.

Nevyhovující osvětlení bylo nahrazeno LE diodami.

Autor/ka: Klára Sladká
Slovník spisovného jazyka českého Akademie věd České republiky, Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky
Pošli tento příspěvek svému blízkému