Uzemění × uzemnění

Z této dvojice je pravopisně přijatelná pouze jedna varianta, a to uzemnění. Pravopis tohoto slova může být poměrně problematický. Při zdůvodňování je možné si pomoci slovesem, ze kterého je výraz odvozen, a to uzemnit.

V základu tohoto slova se vyskytuje -mn-, které je zřejmé i při výslovnosti, je tedy nutné, abychom pravopis dodrželi i u slov příbuzných (uzemnit, uzemňovat apod.). Sloveso uzemnit označuje vodivé spojení se zemí (hromosvod, rozhlasový přijímač), výraz se užívá i přeneseně ve smyslu usadit někoho. Uzemnění pojmenovává konkrétní zařízení sloužící k uzemnění.

Příklady:

Při stavbě domu je třeba myslet na uzemnění hromosvodu.

Moje drzá odpověď ho zcela uzemnila.

Pošli tento příspěvek svému blízkému