Dyskalkulie × diskalkulie

Jedná se o specifickou poruchu matematických schopností. Jelikož jde o poruchu, tak užíváme předponu dys-, která z řečtiny znamená právě poruchu, vadu atp. Správná varianta je tedy pouze s „y“ – dyskalkulie.

Žáci, kteří mají diagnostikovánu dyskalkulii, mívají problémy se základními početními úkony (většinou příklady přes desítky), dítě si často špatně spojuje počet s číslem, má problémy s rozlišováním geometrických tvarů atp.

Příklady:

Naše Anička trpí dyskalkulií, ale vytrvale bojuje.

Pošli tento příspěvek svému blízkému