Mansarda × manzarda

Pojmem mansarda označujeme místnost v podkroví či prostor na půdě, který nabízí lomená střecha.

Mansarda je obytná místnost v podkroví vůbec.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu mansarda podává následující výklad.

Slovo mansarda pochází z francouzského slova mansarde, podle francouzského stavitele Françoise Mansarta (1598–1666).

Dělení slova:

man-sar-da

Příbuzná slova:

mansardní, mansardový, mansardský (přídavná jména)

Skloňování

Mansarda patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru žena.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. mansarda mansardy
2. mansardy mansard
3. mansardě mansardám
4. mansardu mansardy
5. mansardo mansardy
6. mansardě mansardách
7. mansardou mansardami

Příkladové věty

mansardy přímo nad jejím pokojem se za temných nocí ozýval znepokojivý hluk, který neměl kdo vydávat – nikdo tam totiž nebyl.

Trucovala jsem nahoře v mansardě, když jsem zaslechla, jak někdo zaklepal na dveře.

mansardy dohlédnu až k zadní brance, která vede na pole, kde se nad ránem rády pasou srnky.

Rodiče mi pomohli zvelebit naši mansardu, kde mám už půl roku svůj vlastní pokoj, příjemné hnízdečko zvlášť ke čtení.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – mansarda. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 13.11.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=mansarda
Pošli tento příspěvek svému blízkému