Rynek × rinek

Pro význam slova rynek nejsou třeba sáhodlouhé výklady – rynek (rynk) je zastarale náměstí.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám k heslu poskytuje následující výklad.

Slovo rynek (rynk) má původ ve středohornoněmeckém rinc. Původní význam byl kruh.

Výraz byl přejat do našeho jazyka a počeštěn, z tohoto důvodu bylo zřejmě ustáleno i pravidlo psaní tvrdého „y“ po pravopisně tvrdých souhláskách (h, ch, k, r, d, t, n). Rynek lze psát ve dvou variantách, a to rynek, nebo rynk – obě jsou správné.

Skloňování

Rynek patří mezi podstatná jména rodu mužského neživotného, která skloňujeme podle vzoru hrad.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. rynek rynky
2. rynku rynků
3. rynku rynkům
4. rynek rynky
5. rynku rynky
6. rynku ryncích
7. rynkem rynky

Příkladové věty

V deset se sejdeme na rynku.

Na rynku dříve býval trh.

U nás je rynk (rynek) vydlážděn kostkami, kterým se říká kočičí hlavy.

My měli kdysi dávno takový hlavní rynk (rynek) před kostelem, stojí tam i historický morový sloup.

Děti se brouzdaly v kašně na rynku.

Na rynek (rynk) dojel povoz se statným valachem, vozka odložil bič, seskočil z kozlíku a poplácal koně po mohutné zádi.

Rynkem se rozlehl křik a nadávky, jak z hospody vypadli dva hádající se ochmelkové a vzájemně se drželi pod krky.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – rynek. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 18.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=rynek
Pošli tento příspěvek svému blízkému