Stáhnout × ztáhnout

Stáhnout můžeme použít v následujících významech:

 • Tahem dát pryč → stáhnout ubrus ze stolu.
 • Svléct si → stáhnout si mikinu.
 • Odstranit kůži → stáhnout králíka.
 • Tahem dát shora dolů → stáhnout rolety.
 • Přetáhnout → stáhnout čepici přes uši.
 • Utáhnout, obtočit, svázat → stáhnout vlasy gumičkou, stáhnout šňůrku kolem balíku.
 • Sevřít → stáhnout rty.
 • Svraštit, zamračit se → stáhnout obočí, stáhnout tváře v grimase.
 • Vzít → stáhnout výrobek z oběhu.
 • Přemístit, odsunout → stáhnout armádu.
 • Odvést jinam → stáhnout vodu.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám k heslu stáhnout podává následující výklad.

Táhnout má všeslovanský původ: polsky – ciągnąć, rusky – tjanúť, srbsky a chorvatsky – zatégnuti (napnout, natáhnout), staroslověnsky sъtęgnǫti (svázat, stáhnout). Vše vychází z indoevropských jazyků.

Předpona s(e)- se používá, když chceme vyjádřit směr dohromady, shora dolů nebo zmenšení objemu.

Správné je pouze psaní se „s“ → STÁHNOUT.

Časování

Sloveso stáhnout patří do 3. slovesné třídy (-je; on teď stahuje), vzor kupuje (kupoval – stahoval).

Osoba Číslo jednotné Číslo množné
1.     (já, my) stáhnu stáhneme
2.     (ty, vy) stáhneš stáhnete
3.     (on, ona, ono, oni, ony, ona) stáhne stáhnou

Rozkazovací způsob

Stáhni! Stáhněte!

Příčestí

Činné stáhl
Trpné stažen

Přechodník

Minulý – mužský rod stáhnuv stáhnuvše
Minulý – ženský, střední rod stáhnuvši
Podstatné jméno slovesné stažení

Příkladové věty

Pořádně ten vršek stáhni provázkem, ať se ti to nevysype.

Vždycky když je úplněk, stahuji rolety, jinak se nevyspím.

Už jsem ho dlouho neviděla, stáhl se do ústraní.

Stáhni si tu čepici pořádně na uši!

Tohle už nekoupíte, ten výrobek byl stažen z trhu, prý se z něj uvolňovaly nějaké nebezpečné látky.

Poznáš, když přemýšlí, obočí se mu stahuje do jednolité čáry.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Internetové zdroje: Internetová jazyková příručka – stáhnout. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 02.04.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=st%C3%A1hnout
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4.
Pošli tento příspěvek svému blízkému