Mimojiné × mimo jiné

V tomto případě je pravopisně správná pouze varianta mimo jiné, psána jako dvě samostatná slova.

K psaní dohromady nás může chybně navádět představa, že se jedná o tzv. příslovečnou spřežku, tento výraz však spřežkou není. Jedná se o dva samostatné výrazy – předložku mimo a přídavné jméno jiný.

Výrazy se zřejmě nesloučily v jedno slovo z toho důvodu, že oba nesou význam i odděleně a za přídavným jménem může případně následovat jméno podstatné (v případě spřežky by přídavné jméno o svou funkci jména přišlo a mělo by platnost příslovce).

Pozor také na další chybné zdůvodnění – nelze si pomáhat slovy se stejným základem jako např. mimochodem, mimoděk apod. – neplatí, že všechna slova mající stejný základ, mají i stejný pravopis. Výraz mimo jiné lze nahradit významově podobným, a to: kromě jiného.

Příklady:

Chtěl bych si s tebou promluvit, mimo jiné i o tom, co se stalo včera.

V testu bylo mnoho chyb mimo jiné proto, že studenti dostatečně neporozuměli zadání.

Pošli tento příspěvek svému blízkému