Gesce × gestze

Pod pojmem gesce rozumíme pověření organizace či osoby k tomu, aby mohla za jiné vykonávat určité funkce, a to samozřejmě v jejich nejlepším zájmu.

Osoba tímto pověřená se nazývá gestor. V oblasti ekonomiky jde pak o řízení a koordinování výroby.

Pravopis a etymologie

Gesce má původ v latinském gestio (konání, veselit se). Slovo bylo přeneseno do našeho jazyka a počeštěno do podoby GESCE, což je jediný správný způsob psaní.

Dělení slova:

ges-ce

Příbuzná slova:

gesční (přídavné jméno)

Synonyma

Synonymum, kterým můžeme nahradit slovo gesce, je: pověření organizace.

Skloňování

Gesce patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru růže.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. gesce gesce
2. gesce gescí
3. gesci gescím
4. gesci gesce
5. gesce gesce
6. gesci gescích
7. gescí gescemi

Příkladové věty

Výbor pro zpravodajskou činnost a kybernetickou bezpečnost je v gesci předsedy vlády.

Když Česká republika poskytovala humanitární pomoc pro uprchlíky ze Sýrie, bylo to v gesci Ministerstva zahraničních věcí.

Nemůžeš jednat na vlastní pěst a vykládat si to po svém, to je v gesci našeho právního oddělení, teď se můžeme jen modlit, aby tvá chyba firmu nepřipravila o miliony!

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Internetové zdroje: Internetová jazyková příručka – gesce. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 26.11.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=gesce. Gestio – překlad na Latinsky.cz. Latinský slovník online – Latinsky.cz [online]. Copyright © 2009 [cit. 26.11.2022]. Dostupné z: http://latinsky-slovnik.latinsky.cz/cesko-latinsky/gestio.html
KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Pošli tento příspěvek svému blízkému