Přičemž × při čemž

Pravopisně správně je pouze námi nabízená první varianta – tedy přičemž.  Druhý výraz se vůbec nepoužívá.

Přičemž je vztažné zájmeno, příslovce ve významu a zároveň, a přitom. Z hlediska etymologie se jedná o spojení předložky při a zájmena co a koncovky ,

Příklady:

Účast je zdarma, přičemž vybrané firmy si budou moci nárokovat diety.

Článek bude zveřejněn do dvou týdnů po skončení soutěže, přičemž už poběží další kolo.

V kvalifikaci byli jezdci rozděleni do skupin a každý dostal dvě jízdy, přičemž ta lepší se počítala.

Údaje jsou na displeji zobrazeny ve třech řádcích, přičemž čitelnost displeje je i na přímém slunci.

 

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému