Cifra × cyfra

Pojem cifra označuje matematické vyjádření určitého množství a zároveň zápis tohoto vyjádření. Jde o číslici.

Cifrou taktéž označujeme určité množství peněz (obnos, sumu).

Kromě hodnot vyjádřených číslicemi cifra představuje také vyšívanou ozdobu na kroji, ozdobnou melodii v písni nebo v hudbě či umělý taneční poskok.

Pravopis a etymologie

Slovník nespisovné češtiny nám ke slovu cifra podává následující výklad.

Původ cifry nalezneme v arabském ṣifr (nula), v původním významu „prázdný“. Z arabštiny bylo slovo přejato do středolatinského cifra a odtud následně do raně novohornoněmeckého ziffer. Odtud byla cifra přejata do našeho jazyka a počeštěna. Správné je pouze psaní s měkkým i → CIFRA.

Dělení slova:

ci-f-ra

Příbuzná slova:

ciferný, ciferní (přídavné jméno), cifřička (podstatné jméno; zdrobnělina), ciferník (podstatné jméno; číselník u hodin)

Synonyma

Synonymum, kterým můžeme nahradit slovo cifra, je: číslice.

Skloňování

Cifra patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru žena.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. cifra cifry
2. cifry cifer
3. cifře cifrám
4. cifru cifry
5. cifro cifry
6. cifře cifrách
7. cifrou ciframi

Příkladové věty

Přemek je účetní, ten se v cifrách vyzná, zeptej se jeho.

Tento měsíc mi cifra na výplatní pásce téměř vyrazila dech.

Ke vstupu do budovy je třeba zadat kód, který se skládá ze čtyř cifer.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Internetové zdroje: Internetová jazyková příručka – cifra. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 14.04.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=cifra
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Pošli tento příspěvek svému blízkému