Paragraf × paragrav

S tímto slovem se můžeme nejčastěji setkat v oblasti práva. S nadsázkou se dá říct, že se jedná o nejoblíbenější znak právníků. Pravopisně správně je pouze varianta s f na konci – paragraf. Paragraf je oddíl v zákonech, nařízeních, odborných spisech apod. Pro paragrafy se ustálil symbol §. Jak vznikl tento symbol přesně nevíme, ale pravděpodobně vznikl spojením písmene S a malého s (jedná se o tzv. ligaturu). Tato ligatura pochází již z dob středověku a v latině znamená „Signum sectionis“, v češtině „Značka odstavce“. A vlastně stejný význam má § i dnes.

Jedná se o nejvýznamnější symbol práva vůbec. V rámci českého jazyka velmi často používáme pro osobu, která se vyzná v zákonech, ustálený obrat „Vyzná se v paragrafech“. Pokud o něčem řekneme, že je to křivé jako paragraf nebo, že má někdo záda jako paragraf, jistě si dokážete moc dobře představit, jak to bude asi vypadat.

Podstatné jméno paragraf je rodu mužského neživotného, skloňujeme jej podle vzoru hrad.

Příklady:

Řidič v tomto případě porušil oba paragrafy.
Šlo o paragrafy věnující se jmenování profesorů.
Podle toho paragrafu ho opravdu mohli zcela bez problémů odsoudit.
Konkrétní ohrožení definuje paragraf 6 tohoto zákona.
Podle toho paragrafu ho opravdu mohli zcela bez problémů odsoudit.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému