Moribundus × morybundus

Jako moribundus označíme nemoc, ale též nemocného (často s nádechem ironie), což se vžilo mezi lidmi.

Ovšem pojem moribundus známe také z medicíny, kdy moribundus v latině znamená umírající (viz níže); často ve spojení „moribundus adlatus“, tedy „přinesen umírající“, například při nečekané nehodě či úrazu. Pokud se o pacientovi lékař vyjádří, že je moribundus, znamená to, že jeho zdravotní stav je takřka beznadějný.

Pravopis a etymologie

Slovník nespisovné češtiny nám ke slovu moribundus podává následující výklad.

Slovo moribundus má původ v latinském moribundus, což znamená „umírající“.

Jedná se o slovo přejaté ve své původní podobě. Jediný správný zápis je tedy MORIBUNDUS.

Dělení slova:

mo-ri-bun-dus

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo moribundus, jsou: nemoc, bacil; umírající.

Příkladové věty

Syn ze školky přinesl nějaký moribundus, který jsme do dvou dnů chytili úplně všichni.

Pavel nepřijde, má jakýsi moribundus, ale jestli mu bude zítra líp, prý půjde na home office.

Toho v noci přivezla rychlá z nějaký bouračky, jak ho doktor viděl, bylo mu jasný, že to má ten chudák spočtený, a pak mi smutně pošeptal: „To je moribundus, Boženko.“

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Internetové zdroje: Moribundus | Medicína, nemoci, studium na 1. LF UK. Stránky o medicíně, nemocech a studiu na 1. LK UK [online]. Copyright © 2011 MUDr. Jiří Štefánek, IČO 88318427. [cit. 30.05.2023]. Dostupné z: https://www.stefajir.cz/moribundus Moribundus – překlad na Latinský. cz. Latinský slovník online – Latinsky. cz [online]. Copyright © 2009 [cit. 30.05.2023]. Dostupné z: http://latinsky-slovnik.latinsky.cz/latinsko-cesky/moribundus.html Lékařský slovník | Zdravě.cz. Zdravý život / Zdravě.cz [online]. Copyright © 2020 [cit. 30.05.2023]. Dostupné z: https://www.zdrave.cz/nastroje/encyklopedie/lekarsky-slovnik/?search=moribundus
HUGO, J. a kol. Slovník nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost. Historie a původ slov. 4. rozšířené vydání. Praha: Maxdorf, 2020. ISBN 978-80-7345-647-4. KÁBRT, J., KÁBRT, J. jr. Lexicon medicum. Třetí, doplněné a přepracované vydání. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-348-7.
Pošli tento příspěvek svému blízkému