Tenší × tenčí

Pojmem tenký označujeme něco, co nemá silnou tloušťku, také slabě a vysoce znějící hlas, v přeneseném významu pak sousloví „tenké uši“ znamená, že dotyčný slyší úplně všechno a nic mu neuteče.

Tenký lze použít i pro popis postavy – je hubený (tenký).

Pravopis a etymologie

Slovo tenký nalezneme ve slovanských jazycích – polsky cienki, rusky tónkij, srbsky a chorvatsky tȁnak, staroslověnsky tьnъkъ. Příbuznost praslovanského tьnъkъ nalezneme v angličtině thin, němčině dünn, latině tenuis, staroindickém tanú-.

Vše má základ v indoevropských jazycích. Původní význam byl vlastně „natažený, protažený“, tedy tenčí.

Při stupňování přídavných jmen se druhý stupeň obvykle tvoří pomocí přípony -ejší/ější (veselý – veselejší, hodný – hodnější). Některá slova se však stupňují pomocí přípony -čí. Jedná se zejména o dvouslabičná adjektiva, která jsou zakončena na -ký (trpký – trpčí, tenký – tenčí).

V těchto případech se pomocí přidaného mění tvarotvorný základ, a to z -k- na -č-. Z tohoto důvodu je správný pouze zápis TENČÍ.

Skloňování

Tenčí je přídavné jméno, které se skloňuje podle měkkého vzoru jarní. Jedná se o druhý stupeň slova tenký → tenký, tenčí, nejtenčí.

VZOR JARNÍ (měkký)
Jednotné číslo
Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. tenčí tenčí tenčí tenčí
2. tenčího tenčího tenčí tenčího
3. tenčímu tenčímu tenčí tenčímu
4. tenčího tenčí tenčí tenčí
5. tenčí tenčí tenčí tenčí
6. tenčím tenčím tenčí tenčím
7. tenčím tenčím tenčí tenčím
VZOR JARNÍ (měkký)
Množné číslo
Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. tenčí tenčí tenčí tenčí
2. tenčích tenčích tenčích tenčích
3. tenčím tenčím tenčím tenčím
4. tenčí tenčí tenčí tenčí
5. tenčí tenčí tenčí tenčí
6. tenčích tenčích tenčích tenčích
7. tenčími tenčími tenčími tenčími

Příkladové věty

Potřebuji tenčí šňůrku!

Jehly na šití jsou ostřejší, menší a tenčí.

Ještě tenčí telefon snad už nikdo na světě nevyrobí!

Lýtková kost je oproti kosti holenní tenčí a tím pádem i křehčí.

Tímhle to nevytáhnu, podej mi, prosím, ten tenčí klacek, co máš u nohy.

Nanes na to tenčí vrstvu té červené barvy!

Máš ještě tenčí hlásek, než jsem si představoval.

Ten plát těsta zkus vyválet na ještě tenčí placku.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – tenký. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 18.03.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=tenk%C3%BD#bref2
Pošli tento příspěvek svému blízkému