Habitat × habitat

Jistě pro nás nebude překvapením, že toto slovo není původně české. Slovo má své kořeny v latině (výraz habitatio – bydliště, naleziště, obydlí / či výraz habitu-poloha, obydlí apod.).

I přesto, že se výrazy tohoto významu v češtině poměrně běžně používají, zachovaly si původní pravopis a tedy psaní s „i“– tedy habitat. Habitat je označení pro místo výskytu určitého organismu, někdy se též používá výraz biotop. S měkkým „i“ se píší i cizí slova příbuzná či slova s podobným významem, např. habituace, habitace, habitus apod.

Příklad:

Habitatem zmije obecné je prostředí s dostatkem slunečného svitu a vlhkosti.

Pošli tento příspěvek svému blízkému