Citron × citrón

Citron je citrusový plod. Název se dostal do češtiny z řečtiny přes italštinu. Dříve platilo pravidlo (od roku 1957 do 1993), že přejatá slova s koncovkou –on mají vždy dlouhou samohlásku. Platilo tedy, že citrón, balón, balkón, maratón, bujón, salón, stadión, špión, faraón a například vagón byly jediné správně varianty.

Jenže při nové kodifikaci pravopisných pravidel v roce 1993 došlo k poměrně zásadní změně Pravidel českého pravopisu změně; můžeme tedy psát tato přejatá slova jak s dlouhou, tak krátkou koncovkou. A nemá to vliv na výsledný význam.

Hlavní je, abyste v rámci jednoho textu nepoužívali obě varianty (například maratón a maraton) a vybrali si vždy jen jednu.

Příklad:

Nejspíše jste si všimli, že mám rád jedině citróny/citrony s chemicky neošetřenou kůrou.

Pošli tento příspěvek svému blízkému