Domění × domnění

Správná varianta je pouze domnění, je spolu s domněnkou jedním z klasických chytáků ve školních pravopisných cvičeních a diktátech.

Proč píšeme mně?

Internetová jazyková příručka uvádí: „Jestliže je v základním tvaru nebo základovém slově skupina mn nebo men, píše se v jiných tvarech nebo ve slovech odvozených mně, např. při hymně (od hymna), domnělý, domnění, domněnka (od domnívat se), zatemněn, zatemnění (od zatemnit), ztemnět, ztemněl, ztemněn, ztemnění (od temný), umně, umnější (od umný), připomněl (od připomenout), rozpomněl se (od rozpomenout se)“ atd.

Podstatné jméno domnění je rodu středního, skloňujeme ho podle vzoru stavení.

Příklady:

Žil jsem v domnění, že budeme úzce spolupracovat i osobně.
Šel jsem tedy na kávu v domnění, že fronta mezitím zmizí.
Po ročním výzkumu se domněnka zahraniční studie potvrdila.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Internetová jazyková příručka
Pošli tento příspěvek svému blízkému