Antedatovat × antidatovat

Tímto slovem se značí aktivita, při které se určitý papír (listina) opatří časem vystavení, který je však dřívější než opravdový den vystavení. Hezky česky by antedatovat mohlo značit „předatování“. Proto je správné umístit před kořen slova předložku ante (značící před) a ne anti (proti).

Příklad:

Musíme ten příspěvěk antedatovat, aby na ten průšvih nikdo nepřišel.

Pošli tento příspěvek svému blízkému