Antedatovat × antidatovat

Antedatovat, nebo antidatovat? Spousta lidí nad tím váhá, ale ono to vlastně není až těžké rozlišit. Pojďme se teď spolu se slovy seznámit blíže. Uvidíte, že po přečtení tohoto článku už si s tím hlavu lámat nebudete.

Pravopis a etymologie

Antedatovat je složeninou předpony ante- (před, dříve) a slova datum. Obé má původ v latině. Datum je příčestí trpné od slova dare ve významu dát (dáno; rozuměj dáno určitého dne). Antedatovat tedy znamená doslova „předdatovat“ – opatřit dřívějším datem.

Oproti tomu předpona anti- pochází z řeckého antí, což znamená proti.

Časování

Sloveso antedatovat patří do 3. slovesné třídy (-je; on teď antedatuje), vzor kupuje (kupoval – antedatoval).

Osoba Číslo jednotné Číslo množné
1.      (já, my) antedatuji, antedatuju antedatujeme
2.      (ty, vy) antedatuješ antedatujete
3.      (on, ona, ono, oni, ony, ona) antedatuje antedatují, antedatujou
Rozkazovací způsob Antedatuj! Antedatujte!
Příčestí
Činné antedatoval
Trpné antedatován
Přechodník
Přítomný – mužský rod antedatuje antedatujíce
Přítomný – ženský, střední rod antedatujíc
Minulý – mužský rod antedatovav antedatovavše
Minulý – ženský, střední rod antedatovavši
Podstatné jméno slovesné antedatování

Příkladové věty

Prosím tě, antedatuj tuhle fakturu.

Druhá strana si popletla měsíce, proto jsme tu smlouvu antedatovali. Správně má být uzavřena v srpnu, ne v září.

Musíme ten příspěvěk antedatovat, aby na ten průšvih nikdo nepřišel.

„Vždyť jsi tam byl na kontrole předevčírem! Ten protokol musíš antedatovat, ať v tom nemáme binec!“ zahromoval šéf.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4.
Pošli tento příspěvek svému blízkému