Korigovat × korygovat

Proč se nepíše ve slově korigovat ypsilon, i když je písmenko „r“ tvrdá souhláska? A co slovo vlastně znamená? To vše si vysvětlíme v článku níže.

Pravopis

Slovo korigovat má jen jednu správnou podobu psaní, a to korigovat s měkkým „i“ po „r“. Proč tomu tak je? Nenechte se zmást tvrdostí souhlásky a poučkou, že po „r“ píšeme jen ypsilon.

Toto poučení totiž platí jen pro slova domácího původu, jako jsou například ryšavý či hry. Oproti tomu korigovat má svůj základ v latině.

Etymologie

Korigovat je odvozené ze slova korekce (oprava). Korekce pak vychází z latinského slova corrēctiō (oprava, napravení), a to zase ze slova corrigere (opravovat, rovnat).

Význam slova

Korigovat znamená provádět korekturu, tedy opravu textu. Dalšími synonymy jsou napravovat (odchylky), upravovat, usměrňovat.

Slovo korekce má širší využití, ačkoli znamená v podstatě totéž, a to oprava, náprava, úprava. Korekci nalezneme v kosmonautice (korekce dráhy družice), ve fyzice (číselné vyjádření odchylky, kterou zaznamená přístroj, oproti skutečné hodnotě), v medicíně (náprava zrakové vady pomocí brýlí), …

Časování

Sloveso korigovat patří do 3. slovesné třídy (-je) a časuje se podle vzoru kupuje.

Osoba Jednotné číslo Množné číslo
1. (já/my) koriguji/koriguju korigujeme
2. (ty/vy) koriguješ korigujete
3. (on, ona, ono / oni, ony, ona) koriguje korigují/korigujou

Rozkazovací způsob: koriguj, korigujte

Příčestí činné: korigoval

Příčestí trpné: korigován

Přechodník přítomný (mužský rod): koriguje (jednotné číslo), korigujíce (množné číslo)

Přechodník přítomný (ženský, střední rod): korigujíc (jednotné číslo), korigujíce (množné číslo)

Přechodník minulý (mužský rod): korigovav (jednotné číslo), korigovavše (množné číslo)

Přechodník minulý (ženský, střední rod): korigovavši (jednotné číslo), korigovavše (množné číslo)

Příkladové věty

Jako korektorka koriguji texty před jejich zveřejněním. Je to mravenčí práce!

Některé programy určené k úpravě fotografií umí zkorigovat optickou neostrost i pohyb fotoaparátu současně, ale moc jich není.

Hodně lidí ztrácí schopnost ostrého vidění a slábne jim zrak, zvlášť vlivem narůstajícího věku. Tento nedostatek se dá korigovat nejen brýlemi, ale i laserovou operací.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. Pravidla českého pravopisu. Olomouc: Fin Publishing, 1998. ISBN 80-86002-42-x. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetová jazyková příručka – korigovat. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 14.05.2021]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=korigovat
Pošli tento příspěvek svému blízkému