Samizdat × samisdat

S tímto pojmem se můžeme setkat především v literatuře. Samotný výraz pochází z ruštiny a dal by se přeložit jako „vydat si sám“. Jedná se o vydávání zakázané literatury nebo literatury zakázaných autorů.

Důležité je si zapamatovat, že slovo samizdat píšeme vždy jen s písmenem z uprostřed. Varianta samisdat je nespisovná, tudíž ji nebudeme používat.

Podstatné jméno samizdat je rodu mužského neživotného, skloňujeme jej podle vzoru hrad.

Příklady:

To bylo další pozitivum samizdatu — že lidé pracovali rádi bez nároku na finanční ocenění.

Mělo by se tohle poselství dál šířit jako samizdat a otevřít konečně lidem oči.

Český překlad vznikl v 80. letech a kniha se šířila jako samizdat.

Možná se budeme muset vrátit do dob samizdatů a pašování nepohodlné literatury.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému