Kropicí × kropící

Psaní dlouhého nebo krátkého i v koncovkách přídavných jmen dělá problém spoustě lidem. Se špatným tvarem těchto slov se tak setkáváme dnes a denně. Kdy psát krátké a kdy dlouhé i?

Tato dvě přídavná jména jsou utvořená od slovesa kropit příponou -cí. Primární funkcí takových přídavných jmen je vyjádřit k čemu něco slouží, a proto se jim říká přídavná jména účelová. S nimi úzce souvisí přídavná jména dějová, která popisují právě probíhající děj. Svým způsobem jsou proto správné oba tvary. Důležité je ale jejich použití v kontextu.

Příklady:

Tatínek koupil novou kropicí konev. (Konev plní funkci kropicího nástroje za všech okolností, ale právě teď nekropí.)

Minul mě černý vůz kropící ulici. (Zde se jedná o přítomný čas slovesa.)

Pošli tento příspěvek svému blízkému