Synopse × sinopse

Slovo synopse označuje stručné shrnutí hlavních bodů nějakého argumentu nebo teorie. Pokud vás zajímá jak jej správně používat, jste tu správně. Níže uvádíme správný způsob, jakým se toto slovo píše, jaký je jeho původ, jak jej použít ve větě a na co si dát při jeho používání pozor.

Je možné používat slovo synopse i sinopse?

Jediným správným tvarem je synopse psána s Y. Tato forma je odvozena od etymologie (původu) slova, ve kterém je také Y. Můžete nicméně používat tvar synopsis, opět ale pouze s Y.

Význam a původ slova

Slovo synopse znamená přehled, shrnutí, stručný obsah či souhrn. Toto slovo pochází ze starořeckého συνοπτκός – synoptikos, které znamená celkový přehled.

Pozor na záměnu

Ačkoli se slova synopse a synapse liší jen v jednom písmenu, je jejich význam diametrálně odlišný. Synapse je pojem z biologie. Označuje neuronové spojení. Synapse umožňují přenos vzruchu z jednoho neuronu na sousední buňku. Kdežto synopse je de facto anotace, souhrn, výtah či přehled. Používá se tedy převážně v jazykovém kontextu, nikoli v souvislosti s biologií.

Skloňování

Dělení slova: sy-nop-se

Synopse je podstatné jméno rodu ženského. Deklinace slova synopse probíhá podle vzoru ‘’růže’’:

jednotné číslo množné číslo
1. pád synopse synopse
2. pád synopse synopsí
3. pád synopsi synopsím
4. pád synopsi synopse
5. pád synopse synopse
6. pád synopsi synopsích
7. pád synopsí synopsemi

Příklady:

Spolu s potvrzením vám bude zaslána synopse pojištění, ve které jsou uvedeny veškeré podrobnosti o pojištění a pojistných výjimkách.

Napište prosím synopsi příběhu, ne delší než 100 slov.

U každého titulu je uvedena stručná synopse knihy.

Marek Drábek poskytl krátkou synopsi problematiky.

Autor/ka: Klára Sladká
Slovník cizích slov, Slovník spisovného jazyka českého Ústavu pro jazyk český Akademie věd české republiky
Pošli tento příspěvek svému blízkému