Pýchavka × píchavka

Pýchavka je označení pro houbu, která je specifická tím, že po zmáčknutí zralé plodnice je vyfouknut žlutohnědý oblak s výtrusy.

Původně je toto podstatné jméno odvozeno od slovesa pýchati – ve smyslu dout, foukat, toto sloveso se však již dnes nepoužívá. Stejný původ má i podstatné jméno pýcha.

Od slova pýcha je v současném spisovném jazyce odvozováno právě i slovo pýchavka. V každém případě je zde nutné psát „y“. Není zde totiž žádná souvislost s užívaným slovesem píchat ve smyslu zasahovat něčím špičatým nebo ostrým, bodat apod.

Příklady:

Pýchavka obecná je jedlá houba z čeledi pýchavkovitých.

Z pýchavek jsme si udělali houbové řízky.

Pošli tento příspěvek svému blízkému