Suita × svita × sujta

Slovem suita/svita označujeme nejen cyklickou skladbu složenou volně z několika vět, ale také družinu státníka, panovníka i jinak zvláštně významné osobnosti (družina okolo prezidenta, družina okolo primáře).

Pravopis a etymologie

Původ slova suita/svita nalezneme ve francouzštině, a to konkrétně ve slově suite, případně ještě v německém slově Suite. Podobné jsou také starofrancouzská slova siute, sieute pocházející z vulgárnělatinského sequita, které vychází z tvaru ženského rodu příčestí trpného sequitus, což odpovídá latinskému secūtus, od latinského sequī s významem následovat. Suita/svita byla přejata do našeho jazyka a lze ji psát dvěma způsoby: SUITA i počeštěně ve formě SVITA.

Slovo sujta neexistuje.

Skloňování

Suita/svita je podstatné jméno rodu ženského, které skloňujeme podle vzoru žena.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. suita/svita suity/svity
2. suity/svity suit/svit
3. suitě/svitě suitám/svitám
4. suitu/svitu suity/svity
5. suito/svito suity/svity
6. suitě/svitě suitách/svitách
7. suitou/svitou suitami/svitami

Příkladové věty

V nohách nemocniční postele se tyčil primář s celou svitou lékařů, všichni se tvářili vážně a drbali se ve vousech, jen aby mi nakonec řekli, že vůbec netuší, co mi vlastně je.

První šel král a za ním svita všech ostatních mocipánů.

Bachova suita C dur pro čelo mě donutila zatajit dech a do očí mi vehnala slzy.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4.
Pošli tento příspěvek svému blízkému