Zapotřebí × za potřebí

Zde nás opět potrápí skupina příslovečných spřežek.

Tedy slova, která se opakovaně vyskytovala vedle sebe, a postupem času došlo k jejich spojení v jedno slovo psané dohromady, např. zaprvé, zasvé, potom, odnaproti apod. Námi nabízená dvojice je stejný případ. Slovo zapotřebí je příslovečnou spřežkou, píšeme tedy vždy dohromady jako jedno slovo. Slovo vzniklo sloučením předložky „za“ a podstatného jména „potřeba“.

Potřeba je definována jako stav, kdy je něco potřebné, nutné, žádoucí apod. S tímto významem operuje i vzniklá spřežka. Zapotřebí je příslovce, které se užívá ve významu: je třeba, je vhodné, je nutné, je žádoucí apod. Slovo potřebí samostatně též existuje, ale je považováno za výraz knižní až zastaralý.

Příklad:

Je zapotřebí naskladnit dostatek lákavého zboží, abychom nebyli o letošních Vánocích nemile překvapeni.

Je zapotřebí divadlo zaplatit co nejdříve.

Nemám zapotřebí poslouchat takové urážky.

Pošli tento příspěvek svému blízkému