Benefit × benefyt

Pravopisně správně je pouze jedna varianta. V tomto článku si ukážeme, která to je.

Slovo pravděpodobně pochází z latinského benefitum, což v překladu znamená dobrodiní, laskavost. Správně je tedy pouze varianta benefit.

S tímto slovem se dnes setkáváme především v zaměstnání – zaměstnanecké benefity, slovo ale označuje výhodu (prospěch) obecně. Akademický slovník cizích slov uvádí u tohoto slova hned několik významů:

  1. Prospěch, užitek
  2. Ekonomická výhoda, zvýhodnění
  3. Nefinanční výhoda pro zaměstnance firmy, podniku apod.
  4. Přednost, vlastnost výrobku, na kterém je založena jeho reklama

Podstatné jméno benefit je rodu mužského neživotného, skloňujeme jej podle vzoru hrad.

Proč někdy píšeme měkké i po tvrdých souhláskách?

Existují slova, u kterých neplatí pravidlo, že se po tvrdých souhláskách píše vždy tvrdé y. Jedná se výhradně o slova, která nejsou domácího původu. Přejatá slova si často zachovávají svůj původní pravopis, proto píšeme po tvrdých souhláskách někdy měkké i. Jsou to slova jako třeba: harmonika, diktát, historie, lokomotiva, princ, matematika, mandarinka nebo kilogram.

Psaní tvrdého y

Souhlásky tvrdé: h, ch, k, r, d, t, n – po všech těchto souhláskách píšeme v češtině zpravidla tvrdé y. Správně tedy píšeme: kytara, rytíř, hybnost, dýně, motýl, manýry. Jsou to slova, která jsou výhradně domácího původu. Máme na mysli i taková slova, která byla přejatá do češtiny před delší dobou a v našem jazyce se tak zabydlela, že mají český pravopis i skloňování.

Příklady:

Kromě zdravotních benefitů působí cvičení pozitivně i na psychiku.

Smyslem a zásadou každé operace musí být benefit pro nemocného.

Omezení využívání fosilních paliv přinese řadu benefitů.

Tyto benefity rozhodně nelze brát jako samozřejmost.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
KRAUS, Jiří a kol. Akademický slovník cizích slov. 1. vyd. Praha: Academia, 1995. 2 sv. ISBN 80-200-0497-1, REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. 2., nezměn. vyd. Voznice: Leda, 2012. 752 s. ISBN 978-80-7335-296-7
Pošli tento příspěvek svému blízkému