Skoncovat × zkoncovat

Správná je pouze možnost „skoncovat“.

Stejně jako skončit – jedná se o výjimku, kterou si musíme zapamatovat, protože pravidlo psaní s/z by u dokončeného děje signalizovalo „z“.

Příklad:

Rozhodl se skoncovat s vysokou školou – neměla pro něj smysl, když měl perspektivní zaměstnání.

Pošli tento příspěvek svému blízkému