Přepych × přepich

Pravopisně správný je pouze první nabízený tvar, tedy přepych. Slovo přepych je řazeno mezi příbuzná slova k vyjmenovanému slovu pýcha.

K dalším slovům příbuzným patří i: pyšnit se, zpychnut, pýchavka apod. Protože se podstatné jméno přepych váže k vyjmenovanému slovu, napíšeme vždy „y“. Souvislost se slovem pýcha je okrajově i významová, přepych je označení pro okázalost, honosnost nebo luxus (něco na co můžeme být pyšní).

„Y“ píšeme i ve slovech odvozených od přepych – přepychově, přepychový i název obce Přepychy (v okrese Rychnov nad Kněžnou). Pozor na mylné vysvětlování pravopisu spojitostí se slovesem píchat/píchnout – slovo přepych nemá s tímto slovesem ani významovou, ani pravopisnou souvislost.

Příklady:

Někdy jí závidím, že může žít v takovém přepychu a má všeho dostatek.

Tento přepychový byt si opravdu nemůžeme dovolit.

Pošli tento příspěvek svému blízkému