Konvenční × konventzní

Slovo konvenční má v češtině vícero významů, přičemž mezi nejčastější patří „sjednaný, dohodnutý, smluvní“, tedy takový, na němž se shodne dostatečné množství jednotlivců a položí tím konvenci, tedy dohodu nebo úmluvu. Ostatní významy obvykle pramení právě z tohoto. Lze jím proto označovat věci běžné, obvyklé, všední nebo tradiční. Pejorativně také ty, které postrádají nápad a originalitu.

Ve vojenské hantýrce je pojmem konvenční myšleno nejaderné, například konvenční zbraně jsou ty, co se svou podstatou nezakládají na atomové energii.

Pravopis a etymologie

Pojem konvence (konvenční) má původ v latinském conventiō s významem dohoda, úmluva či schůze, které je odvozeno od convenīre (příčestí trpné conventus), tedy scházet se, shodnout se, hodit se). Slovo bylo přejato do našeho jazyka a počeštěno do podoby KONVENCE/KONVENČNÍ, což je jediný správný způsob psaní.

Skloňování

Konvenční je přídavné jméno, které se skloňuje podle měkkého vzoru jarní.

VZOR JARNÍ (měkký)
Jednotné číslo
Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. konvenční konvenční konvenční konvenční
2. konvenčního konvenčního konvenční konvenčního
3. konvenčnímu konvenčnímu konvenční konvenčnímu
4. konvenčního konvenční konvenční konvenční
5. konvenční konvenční konvenční konvenční
6. konvenčním konvenčním konvenční konvenčním
7. konvenčním konvenčním konvenční konvenčním
VZOR JARNÍ (měkký)
Množné číslo
Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. konvenční konvenční konvenční konvenční
2. konvenčních konvenčních konvenčních konvenčních
3. konvenčním konvenčním konvenčním konvenčním
4. konvenční konvenční konvenční konvenční
5. konvenční konvenční konvenční konvenční
6. konvenčních konvenčních konvenčních konvenčních
7. konvenčními konvenčními konvenčními konvenčními

Příkladové věty

„Buď trochu kreativnější, všechna tvá díla jsou příliš konvenční!“

Armáda upustila od používání jaderných zbraní a zavázala se používat pouze zbraně konvenční.

Za použití konvenčních postupů jsme se zdárně dostali k vytyčenému cíli.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4.
Pošli tento příspěvek svému blízkému