Prostopášný × prostopážný

Jen málokterý z nás ještě neslyšel o Giacomu Casanovovi, největším milovníku všech dob. V tomto ohledu ho proslavily zejména jeho posmrtně vydané Paměti. Byl také špion, dobrodruh, spisovatel a dramatik. Měl všechno, co má správný chlap mít, krom jiného také dvě ruce, dvě nohy… Byl cokoliv, jen ne prost paží. Byl prostopášný!

Pravopis a etymologie

Slovo prostopášný, jinak také nevázaně si počínající, zřejmě vzniklo ve spojitosti se staročeským slovem rozpasený (vypasený, rozpasený v rozkoši, např. u husy). Jedná se o složeninu slov prostý a páchat. Z tohoto důvodu píšeme ve slově prostopášný „š“.

Skloňování

Prostopášný patří mezi přídavná jména, která skloňujeme podle tvrdého vzoru mladý. Podstatným jménem je prostopášnost (rod ženský, vzor kost).

VZOR MLADÝ (tvrdý)
Jednotné číslo
Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. prostopášný (muž) prostopášný (příběh) prostopášná (žena) prostopášné (děvče)
2. prostopášného (muže) prostopášného (příběhu) prostopášné (ženy) prostopášného (děvčete)
3. prostopášnému (muži) prostopášnému (příběhu) prostopášné (ženě) prostopášnému (děvčeti)
4. prostopášného (muže) prostopášný (příběh) prostopášnou (ženu) prostopášné (děvče)
5. prostopášný (muži) prostopášný (příběhu) prostopášná (ženo) prostopášné (děvče)
6. prostopášném (muži) prostopášném (příběhu) prostopášné (ženě) prostopášném (děvčeti)
7. prostopášným (mužem) prostopášným (příběhem) prostopášnou (ženou) prostopášným (děvčetem)
VZOR MLADÝ (tvrdý)
Množné číslo
Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. prostopášní muži prostopášné (příběhy) prostopášné (ženy) prostopášná (děvčata)
2. prostopášných (mužů) prostopášných (příběhů) prostopášných (žen) prostopášných (děvčat)
3. prostopášným (mužům) prostopášným (příběhům) prostopášným (ženám) prostopášným (děvčatům)
4. prostopášné (muže) prostopášné (příběhy) prostopášné (ženy) prostopášná (děvčata)
5. prostopášní (muži) prostopášné (příběhy) prostopášné (ženy) prostopášná (děvčata)
6. prostopášných (mužích) prostopášných (příbězích) prostopášných (ženách) prostopášných (děvčatech)
7. prostopášnými (muži) prostopášnými (příběhy) prostopášnými (ženami) prostopášnými (děvčaty)

Synonyma

Synonymy ke slovu prostopášný mohou být: rozmařilý, zhýralý, marnotratný, nevázaný, bezuzdný, chlípný, nezřízený, nemravný aj.

Příkladové věty

Chcete-li si přečíst nějakou opravdu prostopášnou knihu, pak neváhejte a sáhněte po Lady Fuckingham nebo Hrdinských činech mladého donchuána.

„Robert, ten starý, prostopášný kozel, měl v hlavě jen víno a mladé ženy, vzpomínáš?“ připomněla mi Olívie našeho dávného přítele.

Jedním z důvodů, proč Bůh zničil Sodomu a Gomoru, byla prostopášnost tamějšího lidu.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. Pravidla českého pravopisu. Olomouc: Fin Publishing, 1998. ISBN 80-86002-42-x.
Pošli tento příspěvek svému blízkému