Prostor × prostora

Nejsnazším způsobem, jak zjistit rod podstatného jména, je vyhledání ve slovníkové části Pravidel českého pravopisu, ty v tomto případě připouštějí obě možnosti.

Ale je vhodné zachovat jeden tvar v celistvém textovém dokumentu – používejte vždy jen jednu variantu.

Příklady:

Prosím pohybujte se jen ve vymezeném prostoru – hlavně se nedotýkejte vystavených exponátů.

Tato obytná prostora je vhodná nejenom k běžnému žití, ale po určitém předělání i pro komerční využívání.

Pošli tento příspěvek svému blízkému