Ambivalentní × ambyvalentní

Pojmem ambivalentní vyjádříme, že něco má zároveň dvojí platnost či hodnotu bez ohledu na protikladnou povahu.

Současně ambivalentní znamená dvojstranný či dvojsmyslný. V psychologii se pojmem ambivalentní označují citové postoje k osobě či předmětu, které jsou projeveny současně a jsou protichůdné (například můžeme milovat a zároveň nenávidět matku, partnera, …).

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu ambivalentní podává následující výklad.

Slovo ambivalentní bylo vytvořeno ve 20. století švýcarským psychiatrem E. Bleulerem. Vzniklo z latinského amb(i)- (kolem, z obou stran) a valēns (mocný, platný). Z tohoto důvodu je správné pouze psaní s měkkým „i“ → AMBIVALENTNÍ.

Stupňování:

  1. ambivalentní
  2. ambivalentnější
  3. nejambivalentnější

Skloňování

Ambivalentní je přídavné jméno, které se skloňuje podle měkkého vzoru jarní.

VZOR JARNÍ (měkký)

Jednotné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. ambivalentní ambivalentní ambivalentní ambivalentní
2. ambivalentního ambivalentního ambivalentní ambivalentního
3. ambivalentnímu ambivalentnímu ambivalentní ambivalentnímu
4. ambivalentního ambivalentní ambivalentní ambivalentní
5. ambivalentní ambivalentní ambivalentní ambivalentní
6. ambivalentním ambivalentním ambivalentní ambivalentním
7. ambivalentním ambivalentním ambivalentní ambivalentním
VZOR JARNÍ (měkký)

Množné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. ambivalentní ambivalentní ambivalentní ambivalentní
2. ambivalentních ambivalentních ambivalentních ambivalentních
3. ambivalentním ambivalentním ambivalentním ambivalentním
4. ambivalentní ambivalentní ambivalentní ambivalentní
5. ambivalentní ambivalentní ambivalentní ambivalentní
6. ambivalentních ambivalentních ambivalentních ambivalentních
7. ambivalentními ambivalentními ambivalentními ambivalentními

Synonymní výrazy

Synonyma, kterými můžeme nahradit přídavné jméno ambivalentní, jsou: dvojznačný, víceznačný, dvojaký.

Příkladové věty

Jde vidět, že váš vztah ke starší sestře je velice ambivalentní. Na jednu stranu ji obdivujete a chtěla byste se jí podobat, na druhou stranu ji nenávidíte, protože je v mnohém úspěšnější než vy.

Můj postoj vůči kouření je ambivalentní – chtěla bych přestat, ale nechci se vzdát těch chvilek pohody.

Miluju jídlo a zároveň ho nenávidím, protože kvůli svému apetitu neustále bojuji s váhou. Je to takový ambivalentní vztah.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – ambivalentní. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 05.08.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=ambivalentn%C3%AD
Pošli tento příspěvek svému blízkému