Meteorit × meteoryt

Malá tělesa pocházející z vesmíru, která dopadla na zemský povrch, nazýváme meteority.

Podstatná část meteoritů při průletu atmosférou shoří (roztaví se a vypaří). Ty větší se střetnou s povrchem.

Při průletu atmosférou můžeme pozorovat také světelný úkaz, který označujeme jako meteor, má-li jev větší jasnost než Venuše, nazýváme jej bolidem.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám k heslu meteorit podává následující výklad.

Slovo meteor (meteorit) bylo přejato do našeho jazyka z německého Meteor. Meteor pochází ze středolatinského meteorum, to z řeckého metéōra (nebeské jevy) od metéōros čili „jsoucí vysoko ve vzduchu, na nebi ap.“. Jedná se o složeninu méta (meta-; z řečtiny; za, po, mezi, s, přes) a aér (vzduch, oblak, povětří).

Je možné, že se do českého pravopisu přejal zápis z latinského skloňování: 1. pád meteorum, 2. pád meteori, proto se zachovalo psaní s měkkým „i“ po „r“, ačkoli se v češtině jedná o pravopisně tvrdou souhlásku.

Je jen jeden způsob správného zápisu, a to v podobě METEORIT, tedy s měkkým „i“.

Skloňování

Meteorit patří mezi podstatná jména rodu mužského neživotného, která skloňujeme podle vzoru hrad.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. meteorit meteority
2. meteoritu meteoritů
3. meteoritu meteoritům
4. meteorit meteority
5. meteorite meteority
6. meteoritu meteoritech
7. meteoritem meteority

Příkladové věty

Meteority můžeme koupit i na internetu a mít tak svůj vlastní.

Ve Frýdku-Místku jsme navštívili Muzeum meteoritů.

Objevit meteorit musí být vzrušující.

Věděli jste, že se meteority pojmenovávají podle nejbližšího obydleného místa, u kterého dopadly?

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – meteorit. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 17.03.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=meteorit Meteorit – Wikipedie. Wikipedie otevřená encyklopedie [online]. Copyright © [cit. 25.07.2022]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Meteorit meteority.com – Shop & Muzeum. Meteority.com – Shop & Muzeum [online]. Copyright © 2019 [cit. 25.07.2022]. Dostupné z: https://www.meteority.com/ meteorum – Wiktionary. [online]. [cit. 25.07.2022]. Dostupné z: https://en.wiktionary.org/wiki/meteorum
Pošli tento příspěvek svému blízkému