Scenárista × scénárista

Scenárista je člověk, který píše scénáře. Může je buď vymýšlet sám (či ve spolupráci s někým jiným) nebo přepracovávat literární díla pro televizní, filmové či divadelní, případně i rozhlasové zpracování. Scenáristu ženského pohlaví označujeme termínem scenáristka.

Je možné používat jak slovo scenárista, tak scénárista?

Slovo scenárista je odvozeno od slova scéna, které se píše s dlouhým „É“,proto se nabízí, že i slovo scenárista píše s dlouhým „É“, leč opak je pravdou. Scenárista se píše s krátkým „E“.

Jediný pravopisně správný tvar je tedy scenárista, přesto, že se mnohdy setkáte s nesprávně psaným tvarem s dlouhým „É“. Chcete-li ovšem napsat slovo česky správně, použijte krátké „E“, tedy scenárista.

Etymologie slova scenárista

Podstatné jméno scenárista je odvozeno od slova scéna, které označuje jeviště či dramatický výstup. Pochází z latinského slova scēna, scaena, tedy jeviště či divadlo a z řeckého skēnē̺‘stan, jež označuje lešení, jeviště a divadlo.

Slova odvozená

Český jazyk v sobě skrývá mnoho záludností. Slovo scenárista je jednou z nich. Přesto, že slova scéna, scénický, scénografický i scénář se píší s dlouhým „É“, u slov scenárista, scenáristka, scenáristika i scenáristický se píše „E“ krátké. Místo slova scenárista můžete použít popis, tedy autor scénáře, není to ovšem příliš časté.

Skloňování slova scenárista

Dělení slova: sce-ná-ri-s-ta

Podstatné jméno scenárista je rodu mužského životného, jehož deklinace probíhá dle vzoru předseda:

jednotné číslo množné číslo
1. pád scenárista scenáristé, scenáristi
2. pád scenáristy scenáristů
3. pád scenáristovi scenáristům
4. pád scenáristu scenáristy
5. pád scenáristo scenáristé
6. pád scenáristovi scenáristech
7. pád scenáristou scenáristy

Příklady použití ve větě:

Až vyrostu, chtěl bych se stát scenáristou.

Scenáristé odvedli opravdu skvělou práci.

Ten film zničil neskutečně ambiciózní scenárista, který však neuměl psát uvěřitelné scénáře.

Chtěl bych poděkovat scenáristům za rychlé a brilantní zpracování scénáře.

Petr Mach právě doplnil náš tým scenáristů.

Kamila je talentovaná scenáristka.

Autor/ka: Klára Sladká
Slovník spisovného jazyka českého Akademie věd České republiky Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky Rejzek, J.: Český etymologický slovník. str. 592,  Leda, 2004.
Pošli tento příspěvek svému blízkému