Licitace × licytace

Další cizí výraz pocházející z latiny, který může napáchat spoustu problémů. Ty jsou navíc ještě umocněny tím, že po hlásce „c“ jsou pravidla psaní značně nejednotná a komplikovaná.

Do češtiny je tento výraz překládán jako veřejný prodej, při kterém věc získá ten, kdo za ni nejvíce zaplatí. Jednoduše řečeno se jedná o dražbu.

Psaní tohoto slova je třeba si, bohužel, zapamatovat, protože nijak jinak si nepomůžeme. Skloňujeme ho podle ženského vzoru růže a jediná správná varianta pravopisu je s „i“ po obou hláskách, tedy „l“ i „c“. Z toho vyplývá, že staré předměty licitujeme.

Příklady:

Zítra se zúčastním licitace obrazů od slavných umělců.

Tento nábytek se bude licitovat příští týden.

Nevíš, ve které budově probíhaly poslední dvě licitace?

Pošli tento příspěvek svému blízkému