Viz × viz.

Jak se správně píše slovo viz? Je vhodné ho používat s tečkou? Nebo dokonce bez ní? Nemění se tím význam slovíčka? Není VIZ vlastně zkratka?

Jak to vlastně je? Pomocí slova „viz“ v textu odkazujeme. Nejedná se ovšem o zkratku, jak se mnozí mylně domnívají, proto píšeme vždy bez tečky. Jedná se o rozkazovací způsob slovesa „vidět“ – tedy viz = podívej se.

Příklad:

Vše jsem vysvetlil již v minulém vědeckém příspěvku viz minulý ročník tohoto periodika, červencové vydání na straně 15.

Pošli tento příspěvek svému blízkému