Kuní × kunní

Přídavná jména, která se odvozují od názvů zvířat, jejichž kořen končí na –n, píšeme pouze s jedním n. Pro tyto případy si musíme pamatovat, že tomu tak je – nejsou pro to žádná pravidla.

Správně je tedy kuní, havraní, krocaní atd.

Příklad:

Jeho kuní obličej vyvolával ve všech bujaré výbuchy smíchu.

Pošli tento příspěvek svému blízkému