Zpěněný × spěněný

Český pravopis připouští pouze podobu zpěněný. Jedná se o přídavné jméno, které vzniklo ze slovesa zpěnit.

Poučkou pro správné psaní je přítomnost předpony „z“, kterou můžeme zdůvodnit tím, že se jedná o změnu stavu (pěnit – zpěnit). Předpona „z“ zde též umožňuje vytvoření dokonavého slovesa ze slovesa nedokonavého.

Příklady:

Před podáváním pokrmu se doporučuje přidat zpěněnou cibulku.

Byl jsem rozčilen a měl jsem pocit, že se mi zpěnila všechna krev v těle.

Pošli tento příspěvek svému blízkému