Kurz × kurs

Slovem kurz můžeme označit přednášky a lekce z různých oborů (kurzy cizího jazyka, kurzy účetnictví, kurz pro sekretářky, svářečský kurz, …); předem daný směr pohybu dopravních prostředků (lodní kurz); úhel, jenž svírá směr letu s místním poledníkem; hodnota peněz a cenných papírů; v přeneseném smyslu také „být v oblibě“.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám k heslu poskytuje následující výklad.

Kurz pochází z latinského cursus (běh, dráha) od currere (běžet). Slovo bylo přejato do našeho jazyka a počeštěno do podoby kurz.

Zároveň se jedná o dubletu – Pravidla českého pravopisu umožňují dvojí způsob zápisu, a to kurz i kurs (obojí je správně). Důležité je, aby byla v celém textu zachována jednotnost.

Skloňování

Kurz patří mezi podstatná jména rodu mužského neživotného, která skloňujeme podle vzoru hrad.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. kurz kurzy
2. kurzu kurzů
3. kurzu kurzům
4. kurz kurzy
5. kurze kurzy
6. kurze, kurzu kurzech
7. kurzem kurzy

Příkladové věty

Přes léto budu chodit do místní jazykové školy na intenzivní kurz angličtiny pro pokročilé, protože v zimě pojedu do Anglie.

Letošní rok budou v kurzu bohémské účesy a dlouhé vlasy.

Kapitán ledoborce řekl, že musíme držet kurs/kurz co nejdéle to půjde!

Loď nečekaně změnila kurz.

Dnešní měnový kurz české koruny je 24,490 Kč za 1 EUR.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – kurz. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 21.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=kurz
Pošli tento příspěvek svému blízkému