Kurz × kurs

Obě možnosti jsou dle pravidel správné – jedná se o stylově rovnocenné dublety.

V jednom textu však prosím používejte jen jednu z variant – díky tomu zachováte čitelnost a jednoduchost textu. Nejedná se však o pravidlo, jen stylistické doporučení.

Příklad:

Kapitán ledoborce řekl, že musíme držet kurs/kurz co nejdéle to půjde!

Pošli tento příspěvek svému blízkému