Předsevzetí × předcevzetí

Při zdůvodnění tohoto podstatného jména se musíme podívat na původ slova. Původně se jedná o složený výraz se slov „vzít něco před sebe“. To se samozřejmě i váže s užitím slova v dnešním jazyce.

Předsevzetí označuje nějaké rozhodnutí, které je stanoveno dopředu a my usilujeme o jeho naplnění (nejčastěji s příchodem nového roku), je to tedy něco co máme před sebou. Píšeme tedy vždy a pouze předsevzetí. Stejně tak píšeme i příbuzné sloveso předsevzít (rozhodnout se, umínit si). V dřívějším jazyce se používaly všechny varianty tohoto slovesa, tj. předsevezmu, předseberu apod., tyto varianty ale jazykovým vývojem zanikly a dnes se již nepoužívají.

Příklady:

S novým rokem přichází i velké množství předsevzetí.
Já už si předsevzetí nedávám, nikdy je totiž nedodržím.

Pošli tento příspěvek svému blízkému