Leccos × lecos

Námi zmíněný výraz je řazen z hlediska slovně-druhového k zájmenům. Často je v písemné podobě psán chybně v e-mailech i na sociálních sítích.

Zájmeno původně vzniklo spojením „lec“ a „co“ (cos), lec+co. Proto musí zákonitě dojít ke zdvojení „c“, píšeme tedy vždy leccos. První část výrazu je též součástí i dalších složených zájmen, např.: lecjaký, leckdo, leckde, leckterý, lecjak, leckam, leckdy apod. Leccos lze nahradit výrazem všelicos, mnohé, ledacos apod. Je též možné výraz použít expresivně: něco nevalného, něco nehodnotného a obyčejného.

Příklad:

Leccos se mi na jeho přístupu nezdálo – čekám od něj nějaký podvod.

Pošli tento příspěvek svému blízkému