Zapomnětlivost × zapomětlivost

Toto slovo činí často při psaní potíže, my si ale budeme pamatovat, že je možné jej napsat pouze jedním způsobem, a to zapomnětlivost s „-mně-“ v základu slova.

Důležitá je pro nás v tomto případě souvislost se slovesem zapomněl, to též patří mezi velká úskalí českého jazyka. Slovo zapomněl, připomněl, pomněnka apod. tvoří skupinu, která vyžaduje psaní „mně“ v základu slova. Žádná pomůcka ani zdůvodnění pravopisu zde neexistují, všechna tato příbuzná slova je nutné si zapamatovat! Patří sem i zmiňované podstatné jméno zapomnětlivost.

Příklady:

Ta tvoje zapomnětlivost nám způsobuje jenom problémy.

Kvůli své zapomnětlivosti dostal napomenutí třídního učitele.

Pošli tento příspěvek svému blízkému